Nieuws

Onderzoek als basis

Terug naar overzicht
Onderzoek als basis hero
Suzanne Ogier
Door: Suzanne Ogier

Onderzoek is de ruggengraat van het Challenge & Support-programma. Een continu proces dat ons blijft voeden. Eind januari publiceerden we de resultaten van onze studie naar de effecten van ontwikkelingsgerichte coaching bij medische professionals in BMJ Open. Deze eerste studie was niet gerandomiseerd en vanaf januari zijn we met een randomized controlled trial (rct) gestart.

Uit het onderzoek, tijdens onze pilot in 2017, hebben onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam gedurende 10 maanden 2 groepen van 57 medisch specialisten (in opleiding) gevolgd. Eén groep werd in 6 sessies face-to-face gecoacht door de onafhankelijke coaches van Challenge & Support, gespecialiseerd in coaching van medici. De controlegroep kreeg geen coaching. 

Promovenda en psycholoog Lara Solms van de Universiteit van Amsterdam over de belangrijkste conclusies: ‘Na de coaching gaven de gecoachte artsen een significante verbetering in werk-privé-balans en welzijn aan. Ze ervaarden meer autonomie in het werk en minder uitputtingsklachten. Bovendien versterkte de coaching persoonlijke hulpbronnen. Persoonlijke hulpbronnen zoals zelfcompassie en veerkracht versterken de bevlogenheid voor het werk.’ Deze hulpbronnen stellen artsen in staat om met hun veeleisende en verantwoordelijke werk om te gaan. 

Het hele artikel lees je in BMJ Open.

Randomized controlled trial

De pilotstudie van Challenge & Support is geen gerandomiseerde studie geweest. Daarom zijn we in januari 2021 gestart met een randomized controlled trial (rct), waarbij we ook meerdere specialismen in het cohort meenemen. 

Wereldwijd zijn we één van de eerste organisaties die een rct op dit onderwerp onder medische professionals uitvoeren. Solms: ‘Randomisatie maakt het mogelijk om de effecten van coaching op een meer valide manier vast te stellen doordat de coachgroep en de controlegroep dan grotendeels vergelijkbaar zijn wat betreft persoonlijke kenmerken en omgevingskenmerken die eveneens van invloed zijn op welzijn en bevlogenheid.’

In januari is Interne Geneeskunde van UMCU gestart als eerste vakgroep in de gerandomiseerde studie. Inmiddels is de vakgroep Interne Geneeskunde van LUMC ook gestart en zijn er afspraken gemaakt over deelname met Anesthesiologie van Erasmus MC en Interne Geneeskunde van het UMCG. Daarnaast zijn we in gesprek over deelname in andere UMC's en een aantal grote opleidingsziekenhuizen. 

In deze studie worden deelnemers na inschrijving willekeurig ingedeeld in een interventiegroep en een controlegroep. De interventiegroep start direct met het coachtraject, de controlegroep start na 9 maanden. Door middel van vragenlijstonderzoek worden in de interventiegroep voor, tijdens en na het coachtraject metingen uitgevoerd. We verwachten de eerste resultaten begin 2022.

Op de vraag of het verantwoord is om 9 maanden te wachten met coaching, antwoordt dr. Anne PJ de Pagter, die als programmaleider van Challenge & Support en kinderhematoloog onderdeel uitmaakt van het onderzoeksteam: ‘Het Challenge & Support-programma is gericht op ontwikkelingsgerichte coaching. Daarom kiezen deelnemers ook bewust voor dit coachtraject. Dit is een andere situatie dan als je op zoek gaat naar een coach voor een urgent probleem. Natuurlijk kan dit zich ook voordoen in een vakgroep. In die situaties bieden we maatwerk aan. Ook dat is belangrijk!’

Onze coaches bieden ieder een eigen, professionele aanpak ter ondersteuning van jouw ontwikkeling als medisch specialist en gericht op jouw persoonlijke vraagstuk.

Lees ook