Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is de ruggengraat van het Challenge & Support-programma. Een continu proces dat ons blijft voeden.

Wetenschappelijk onderzoek 

Om de kwaliteit en effecten van coaching te monitoren en werkingsmechanismen te onderzoeken, is samenwerking gezocht met de afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie (A&O) van de Universiteit van Amsterdam. De UvA A&O-psychologen bestuderen hoe mensen zich op hun werk ontwikkelen en zich aanpassen aan veranderingen in het werk en de organisatie. Ze richten zich daarbij op individuele werknemers, op teams van werknemers, en hoe individuen en teams elkaar beïnvloeden. De onderzoekers maken gebruik van experimentele onderzoeksdesigns en (longitudinale) veldstudies. Hiermee willen zij de basis leggen voor evidence based toepassingen in organisaties.

Thema’s die de A&O-onderzoekers bestuderen zijn:

  • Individuele aanpassing, zelfregulatie en gedrag (bv. Loopbaanontwikkeling, coaching, veranderinterventies, flexibiliteit, motivatie, besluitvorming, creativiteit en innovatie);
  • Groepsprocessen (bv. leiderschap, macht, team innovatie, conflict en onderhandeling, groepsoordelen, groepsbesluitvorming);
  • De wisselwerking tussen individuen en groepen (bv. de wisselwerking tussen organisatieculturen, leiders, werkteams en individuele medewerkers).

Het onderzoek naar coaching in het kader van Challenge & Support, past in het eerstgenoemde onderzoeksthema. We evalueren middels vragenlijstonderzoek bij deelnemers en gematchte controlegroepen het effect van coaching op het vergroten van persoonlijke hulpbronnen, het bereiken van doelen en het verminderen van stress- en burn-out klachten en uitval.