Programma's

Challenge & Support is een bottom-up initiatief van artsen, voor artsen en biedt ontwikkelingsgerichte coaching, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. Deze vorm van coaching versterkt persoonlijke en professionele ontwikkeling, passend bij lifelong learning.

Hoe vind jij tijd voor reflectie in je dagelijkse werk? Reflectie is belangrijk voor ontwikkeling van onszelf, voor het team én daarmee voor de kwaliteit van zorg. Challenge & Support is een bottom-up initiatief van zorgprofessionals, voor zorgprofessionals met als doel bewezen effectieve interventies ter bevordering van levenslang leren en ontwikkelen aan te bieden en tegelijkertijd wetenschappelijk te evalueren.

Als eerste systeem interventie wordt ontwikkelingsgerichte coaching aangeboden, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. In de toekomst willen wij meerdere interventies wetenschappelijk evalueren en monitoren, om zo te bouwen aan een palet van bewezen effectieve ondersteuning van levenslang leren en ontwikkelen voor alle zorgprofessionals. 

Het programma is een bottom-up initiatief van en voor zorgprofessionals, opgezet door dr. Anne de Pagter en prof. dr. Matthijs de Hoog

Ontwikkelingsgerichte coaching

Onder ontwikkelingsgerichte coaching verstaan wij de individuele begeleiding door een professional waar in een vertrouwelijke setting bewustwording en groei in eigen mogelijkheden kan plaatsvinden door exploratie, spiegeling en reflectie. Dit leidt tot persoonlijke ontwikkeling, bewustwording van kansen in de carrière en optimale duurzame inzetbaarheid. Hierbij gaat het altijd om de ontwikkelvraag vanuit de coachee.

Een professionele coach is een onafhankelijke, gelijkwaardige gesprekspartner. De coaches verbonden aan het Challenge & Support-programma zijn gespecialiseerd in het begeleiden van medische professionals, hebben kennis van de medische context en bestempelen coaching als hun primaire professie.

Wil je meer informatie hoe je met jouw vakgroep of afdeling mee kunt doen met Challenge & Support? E-mail je naam en telefoonnummer naar info@challengesupport.nu en we nemen contact met je op.

Wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek gekoppeld aan het Challenge & Support-programma levert monitoring van het welzijn van zorgprofessionals en werkt toe naar een palet aan gevalideerde instrumenten die in te zetten zijn voor professionele persoonlijke ontwikkeling. In januari 2021 publiceerden we de resultaten van onze studie naar de effecten van ontwikkelingsgerichte coaching bij medische professionals in BMJ Open. Dit onderzoek heeft de toegevoegde waarde van individuele coaching voor zorgprofessionals aangetoond.
Individuele ontwikkelingsgerichte coaching versterkt de veerkracht en andere persoonlijke hulpbronnen van artsen (in opleiding). Onderzoeksresultaten tonen significante verbetering in werk-privébalans, welzijn en psychologisch functioneren aan. En ontwikkelingsgerichte coaching draagt bij aan het voorkomen en reduceren van burn-outsymptomen waaronder uitputting en stress (Solms et al (2021).

Op basis van deze onderzoeken is gestart met meerdere randomized controlled trails(RCT) onder artsen (aios en medisch specialisten), verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, studenten geneeskunde en PhD-studenten om de welzijn te monitoren en effectiviteit van deze groepsinterventie robuust te evalueren.

Voor meer informatie: 'Wetenschappelijke publicaties'