Open up hero
Anne de Pagter
Door: Anne de Pagter

Als zorgprofessionals hebben we veel overeenkomsten. We zijn allemaal betrokken en bekwaam, zijn innovatief en de patiënt is koning. Tegelijkertijd hebben we voor Challenge & Support contact met veel verschillende vakgroepen en ziekenhuizen. Elke keer maken we hier kennis met een eigen identiteit, een eigen cultuur. Zo waardevol!

Ik vraag me af: kunnen we authenticiteit als sleutel gebruiken tot echte diversiteit en inclusie binnen onze teams? Een cultuur waarin wij onszelf kunnen zijn en grensverleggend beter worden. Een cultuur die noodzakelijk is om de patiëntenzorg te leveren die recht doet aan een diverse en inclusieve samenleving.

Dat we een prachtige diverse samenleving vormen, staat vast. Toch is inclusiviteit in zorg en onderzoek nog niet altijd vanzelfsprekend. Daarin kunnen we nog groeien in onze werk- en leeromgeving. Dit staat onder andere omschreven in de Hoger Onderwijs Kwaliteitsagenda ‘Diversiteit en Inclusiviteit voor de Erasmusarts’: ‘Inclusief onderwijs moet ervoor zorgen dat alle studenten erbij horen, met hun verschillende behoeften en dat zij gelijke kansen krijgen.’ Zowel in patiëntenzorg, onderzoek als in onderwijs kunnen we binnen de gezondheidszorg deze brede diversiteit omarmen en inclusie versterken.

‘Maak efficiënter gebruik van de ervaring van anderen’, adviseerde René Gude, filosoof en Denker des Vaderlands (1957-2015), aan het eind van zijn leven. Wat nu als we efficiënter gebruikmaken van de authenticiteit van iedere individuele zorgprofessional? Van de zichtbare en wat meer onzichtbare kenmerken van iemand? Als we écht open staan voor de competenties, ervaringen en ideeën van iedereen, kunnen we elkaar nog verder stimuleren en versterken. Voorwaarde is dan wel dat we een werk- en leercultuur creëren die zó veilig is dat je jezelf kunt zijn en dat je je als zorgprofessional bewust bent van jouw overtuigingen en van hetgeen waar jij voor staat.

Patiënt is Koning. Collega is Koning. Voor iedereen.

Deze blog is een bewerking van de column van Anne de Pagter die in september 2021 verscheen in Kinderdelta, het magazine over de samenwerking tussen de afdelingen Kindergeneeskunde in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis en het LUMC Willem-Alexander Kinderziekenhuis.

Onze coaches bieden ieder een eigen, professionele aanpak ter ondersteuning van jouw ontwikkeling als medisch specialist en gericht op jouw persoonlijke vraagstuk.

Lees ook