Nieuws

De Challenge & Support beweging

Terug naar overzicht
De Challenge & Support beweging hero
Redactie
Door: Redactie

Vanuit de Challenge & Support beweging ontwikkelen we evidence-based interventies ter ondersteuning van levenslang leren en ontwikkelen. Dit doen we door professionele persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend te maken voor iedere zorgprofessional. Zo dragen we bij aan een optimale veilige leer- en werkcultuur en daarmee aan optimale kwaliteit van zorg.

De progamma's Challenge your growth, LIFT your talent en MATCH your future bieden respectievelijk medisch specialisten, aiossen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, masterstudenten Geneeskunde en PhD-studenten een ingebed programma gericht op professionele persoonlijke ontwikkeling met individuele ontwikkelingsgerichte coaching door onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige coaches. Door continue wetenschappelijke kwaliteitsborging en -monitoring kunnen de programma's geoptimaliseerd worden in de veranderende zorgsystemen en biedt het waardevolle input voor beleidsaanpassingen in de zorg. De ambitie is om deze ondersteuning voor zoveel mogelijk zorgprofessionals mogelijk te maken en het aanbod van evidence-based interventies uit te breiden voor de optimale passende ondersteuning voor iedereen. 

Challenge your growth biedt een awareness programma per vakgroep waarin individuele coaching op het gebied van professionele persoonlijke ontwikkeling laagdrempelig wordt aageboden. Door de groepsgebonden start met gekoppelde individuele coaching trajecten bieden we niet alleen medisch specialisten en aiossen de mogelijkheid om hun grenzen te verleggen en doelen te bereiken, maar dragen we bij aan optimalisatie van het teamklimaat. Deze vorm van ondersteuning is bewezen effectief en is inmiddels in Nederland uitgebreid over vele zorgorganisaties. Voor meer informatie; info@challengesupport.nu

Voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten is het LIFT your talent programma ontwikkeld. Dit programma is gericht op professionalisering en persoonlijk leiderschap, waardoor deze professionals hun potentieel volledig kunnen benutten en werk- en leerklimaat kunnen verbeteren. Door middel van individuele coaching worden zij aangemoedigd tot optimale ontwikkeling van leiderschap te pakken. Dit programma wordt verder doorontwikkeld in het Erasmus MC en het LUMC. Voor meer informatie over LIFT en hoe deel te nemen, kun je contact opnemen via liftyourtalent.vpk@erasmusmc.nl

MATCH your future is speciaal ontwikkeld voor masterstudenten Geneeskunde en MATCH your future-PhD voor PhD-studenten in het Erasmus MC. Dit programma richt zich op het her- en erkennen van de eigen talenten en loopbaankeuze. Levenslang leren en ontwikkelen start vroeg en coaching kan ondersteunen bij het maken van weloverwegen carrierekeuze om ambities in de zorg waar te maken. Voor uitgebreide informatie over de MATCH programma's, zie: https://matchyourfuture.nl/ en https://phd.matchyourfuture.nl/ 

Levenslang leren en ontwikkelen voor alle zorgprofessionals in elke fase van de loopbaan: dat verbinden we via deze vier (4) pijlers binnen de multidisciplinaire Challenge & Support beweging om zo uiteindelijk samen topzorg te bieden!


Onze coaches bieden ieder een eigen, professionele aanpak ter ondersteuning van jouw ontwikkeling als medisch specialist en gericht op jouw persoonlijke vraagstuk.

Lees ook