Nieuws

Stichting Challenge & Support ontvangt Harvard-award voor unieke aanpak

Terug naar overzicht
Stichting Challenge & Support ontvangt Harvard-award voor unieke aanpak hero
Redactie
Door: Redactie

‘Persoonlijke en professionele ontwikkeling zorgprofessionals structureel ingebed’


Stichting Challenge & Support ontvangt Harvard-award voor unieke aanpak

 

25 juni 2024 - Het creëren van een beweging in én van de zorg waardoor investeren in je persoonlijke en professionele ontwikkeling volledig vanzelfsprekend wordt voor elke zorgprofessional. Dat is waar Anne de Pagter, oprichter en drijvende kracht achter Stichting ‘Challenge & Support’ zich al jaren sterk voor maakt en nu de prestigieuze Anthony Grant Award for Research Excellence voor heeft ontvangen van het Institute of Coaching, verbonden aan de Harvard Medical School. Ter ere van de award verzorgde Anne de keynote lecture van de Leadership & coaching in Healthcare conferentie in Boston en treedt zij toe tot het internationale onderzoeksnetwerk van het Institute of Coaching. 

 

Ruim 5 jaar geleden nam Anne de Pagter, kinderhematoloog, het initiatief om samen met collega’s van het LUMC, UVA en Erasmus MC te werken aan het werkklimaat en werkplezier op de werkvloer. Met steun van vele partijen is dit initiatief uitgegroeid tot Stichting Challenge & Support. Het Institute of Coaching prijst de ‘bottom-up’ aanpak waarmee de stichting persoonlijke en professionele ontwikkeling van zorgprofessionals, structureel inbedt in zorgorganisaties. Vanaf de werkvloer worden expertises op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie en healthcare governance samengebracht waarna de programma’s worden gecocreëerd met de zorgprofessionals (dokters, verpleegkundigen, PhD studenten en co-assistenten). Na een groepstraining kunnen de zorgprofessionals kiezen voor een eigen traject gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling, afgestemd op hun behoeften en wensen. Na afloop worden de trajecten geëvalueerd in de teams en vakgroepen waardoor ook andere collega’s worden geïnspireerd en gaan investeren in hun ontwikkeling. Dit zogenaamde ‘ripple-effect’ werd door het Institute of Coaching expliciet benoemd als veelbelovend voor het bevorderen van kwaliteit van zorg.

 

Integraal Zorg Akkoord

De wetenschappelijk bewezen aanpak van Challenge & Support beïnvloedt het functioneren en de bevlogenheid van de zorgprofessionals in positieve zin. 75% van de professionals geeft aan minder stress te ervaren en 72% een betere werk-privé balans. De effecten worden zowel voor, tijdens als na het traject gemonitord. De inzichten die eruit voortkomen bieden teams en organisaties concrete handvatten om de begeleiding van professionals en de kwaliteit van zorg verder te optimaliseren, zoals ook wordt beoogd met het Integraal Zorg Akkoord. Ronnie van Diemen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Challenge & Support: “De gezondheidszorg bevindt zich in een cruciale fase. De nu reeds bestaande tekorten aan zorgprofessionals in een tijd dat de zorgvraag de komende jaren steeds meer zal toenemen, vragen alle aandacht. We moeten keihard aan de slag om de zorg aantrekkelijk te houden voor professionals, nu en in de toekomst. Met deze aanpak laat Challenge & Support zien dat investeren in werkplezier en levenslang leren kan én werkt.”

 

Vanzelfsprekend maken

Belangrijk doel van de stichting is om persoonlijke ontwikkeling en reflectie voor zorgprofessionals te normaliseren. Anne de Pagter: “Om goede zorg te leveren en een wezenlijke verbinding met patiënten aan te gaan, moet je je als zorgprofessional kwetsbaar kunnen opstellen en kunnen reflecteren. Met onze stichting willen wij dat op een laagdrempelige manier bevorderen en persoonlijke ontwikkeling en reflectie voor zorgprofessionals volledig vanzelfsprekend maken.”

 

Landelijk niveau

Op dit moment wordt de aanpak van Stichting Challenge & Support ingezet bij vakgroepen in meer dan 20 ziekenhuizen in Nederland. Ruim 2200 zorgprofessionals, waaronder 1500 artsen, 200 verpleegkundigen en 500 studenten hebben een traject doorlopen. De komende periode staat voor Challenge & Support in het teken van verdere integratie: de juiste ondersteuning voor zorgprofessionals met verschillende expertises, zoals dokters en verpleegkundigen, waarbij de focus niet alleen op het individu ligt, maar juist ook op de ontwikkeling van het team en de zorgorganisatie. Daarnaast wil de stichting het aantal samenwerkingen met ziekenhuizen en zorginstellingen uitbreiden om de zorg in heel Nederland te verbeteren en versterken. Door de kwaliteitsborging en monitoring van hun programma centraal te organiseren, kan het instrumentarium voor de ondersteuning van zorgprofessionals op landelijk niveau structureel worden verbeterd en aangescherpt. Anne de Pagter: “Mensen verbazen zich over het tekort aan verpleegkundigen en de hoge uitstroom onder co-assistenten. Om daar verandering in te brengen, is een heel pakket aan maatregelen noodzakelijk. Daar moeten we gezamenlijk aan werken. Daar zetten wij met onze stichting de schouders onder. Werken in de zorg is immers het mooiste wat er is.”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa Oostdam, woordvoerder Stichting Challenge & Support, via tessa@mas-pr.com of 06 12 96 33 94.Ons team biedt een eigen, professionele aanpak ter ondersteuning van jouw ontwikkeling als zorgprofessional, gericht op jouw eigen ontwikkelvraagstuk: challenge als het kan, support indien nodig.

Lees ook