CHALLENGE your Growth

CHALLENGE your Growth biedt professionele persoonlijke ontwikkeling voor artsen, gestart onder de naam Challenge & Support. Na de gezamenlijke training kan iedere arts uit het team zelf een coach kiezen voor vertrouwelijke, individuele gesprekken. Inmiddels hebben we met wetenschappelijk onderzoek het positieve effect aangetoond: een verbetering van autonomie, pro-activiteit, moed, optimisme, werk-privé balans, sneller herstel en een vermindering in uitputting en stress. Klik hier voor het overzicht van de wetenschappelijke publicaties.
De balans staat inmiddels op ruim 10.000 coachingsgesprekken met >1500 artsen/aiossen, in >156 vakgroepen en >43 specialismen.

Meer over de programma's

LIFT your Talent

LIFT your Talent biedt professionele persoonlijke ontwikkeling voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Na successen met artsen kwam al snel de vraag voor ondersteuning in persoonlijke ontwikkeling vanuit de verpleegkundigen. In een ingebed programma per team stimuleren we ondersteuning gericht op leiderschap, professionalisering en groei. Na de gezamenlijke training kan iedere verpleegkundige uit het team zelf een coach kiezen voor vertrouwelijke, individuele gesprekken. Hierdoor wordt deze vorm van ondersteuning laagdrempelig beschikbaar. Momenteel evalueren we de effectiviteit in een randomized controlled trial in het Erasmus MC en LUMC. Hiervoor hebben we een onderzoekssubsidie ontvangen van de Institute of Coaching, Harvard Medical school, Boston. Klik hier voor het overzicht van de wetenschappelijke publicaties.

Meer over de programma's

MATCH your Future

MATCH your Future biedt professionele persoonlijke ontwikkeling voor PhD-studenten gezondheidszorg en masterstudenten geneeskunde. Na de gezamenlijke training kan iedere masterstudent uit het team zelf een coach kiezen. Deze vorm van ondersteuning is gericht op verminderen van loopbaankeuze stress, optimale loopbaanoriëntatie en behoud van bevlogenheid. Zo wordt de juiste professionele ontwikkeling voor iedereen -van studententijd tot pensioen- laagdrempelig beschikbaar. Naar de volle overtuiging van Challenge & Support zal MATCH your Future bijdragen aan het behoud van deze groep toekomstige professionals voor de zorg en zorgen voor de juiste professional op de juiste plek! In 2024 zijn we ook gestart met het MATCH your Future programma voor PhD-studenten. Ontworpen in co-creatie met de PhD-studenten en de Graduate School van het Erasmus MC. In de huidige pilotfase worden deelnemers in een randomized controlled trial gevolgd om het effect te evalueren. De resultaten worden in de loop van 2025 verwacht.
MATCH your Future is operationeel via de eigen website. Voor meer informatie kan je je hier aanmelden bij MATCH your Future.

Meer over de programma's

BOOST your Team

Intervisie, collegiale consultatie en teamsessies leiden tot een diepere verbinding tussen collega’s. Mits goed begeleid en in een veilige setting. Challenge & Support is met samenwerkingspartners bezig met de ontwikkeling van BOOST your Team en zal dit komend jaar, ook op maat gemaakt, gaan aanbieden waarbij wetenschappelijke evaluatie en kwaliteitsborging centraal staat.

Wil je nu al samen met de andere artsen en collega’s binnen je instelling de onderlinge samenwerking verbeteren? De werkdruk bespreekbaar maken? Jullie als artsengroep beter positioneren, zodat je invloed hebt op strategische beslissingen? De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) heeft twee verandertrajecten ontwikkeld om groepen artsen daarin te ondersteunen. Gezond en veilig werken is cruciaal voor artsen en daarom een belangrijk speerpunt van de LAD. Om artsen te helpen, is de LAD in 2022 het project Gezond en veilig werken gestart. Via dit project begeleidt de LAD groepen artsen gedurende een tweejarig traject. Doel is een wetenschappelijk bewezen procesinterventie te ontwikkelen, die artsen helpt de werkcultuur te verbeteren en hun duurzame inzetbaarheid te vergroten. Het project wordt uitgevoerd door de LAD in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten, Landelijke Huisartsen Vereniging en KNMG en wordt tot 2025 gesubsidieerd door de stichting SWG. De wetenschappelijke bewijsvoering wordt uitgevoerd door de Universiteit Leiden. Op basis van de tot nu toe opgedane ervaringen in het project heeft de LAD twee (betaalde) trajecten ontwikkeld, die ook wetenschappelijk gemonitord worden:

  • een tweejarig verandertraject voor een vitaal werkklimaat;
  • een eenjarig positioneringstraject gericht op het verstevigen van de positie van artsen binnen hun instelling.

Beide trajecten beginnen met een nulmeting. Op basis van de uitkomsten worden concrete doelen opgesteld, en vervolgens wordt de artsengroep intensief begeleid. Het tweejarige traject richt zich vooral op het verbeteren van de samenwerking, communicatie, het verlagen van de werkdruk en het realiseren van meer inspraak, zodat de artsen meer regie krijgen over hun werk en met meer plezier naar hun werk gaan. Doel van het positioneringstraject is het oprichten van een inspraakorgaan, dat op structurele basis in overleg gaat met de raad van bestuur/directie. Wil je meer weten over deze trajecten? Klik hier, of neem contact op met LAD-projectleider Romy Steenbeek of 088 - 13 44 100.

Meer over de programma's