De klachtencommissie

Het bestuur van Challenge & Support wil graag zorgvuldig omgaan met eventuele klachten.

De Stichting Challenge & Support heeft een formele klachtenprocedure en heeft daartoe een onafhankelijke commissie benoemd.