Registratie van gegevens

We vertellen je graag wat er met jouw gegevens gebeurt.

Registratie voor coaching

We vragen je toestemming voor registratie en verwerking van je naam, telefoonnummer, emailadres en enkele achtergrondgegevens zoals functie, specialisme, instituut en leeftijd. Deze gegevens zijn noodzakelijk zodat de coach contact met je kan opnemen.

Bij je aanmelding word je gevraagd om toestemming te geven voor deze registratie ten behoeve van de coaching zoals hierboven is beschreven. Het is altijd mogelijk deze toestemming in te trekken door een e-mail te sturen aan info@challengesupport.nu.

Dataopslag voor onderzoek

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) participeren in het Challenge & Support-programma en onderzoeken de effectiviteit van coaching voor medisch specialisten.

Ten behoeve van dit onderzoek worden de volgende gegevens – indien je daarmee instemt – opgeslagen in een geanonimiseerd databestand: 

  1.  Je achtergrondgegevens zoals functie, specialisme, instituut, leeftijd en geslacht. 
  2. Duur, onderwerp en resultaat van het coachgesprek zoals geanonimiseerd vastgelegd door de coach. 
  3. Het Challenge & Support-programma zal je over enige tijd per mail benaderen met de vraag of het coachcontact voor jou effectief is geweest. Jouw oordeel wordt – wederom na jouw toestemming - toegevoegd aan het geanonimiseerde UvA databestand.

Vrijwillig, vertrouwelijk en anoniem

Opname van je gegevens in het geanonimiseerde databestand kan alleen plaatsvinden na jouw toestemming. Indien je géén toestemming geeft dan kun je je uiteraard wel aanmelden voor het coachgesprek. Het is bovendien altijd mogelijk je toestemming (alsnog) in te trekken door een e-mail te sturen aan info@challengesupport.nu. Je gegevens worden dan verwijderd uit de databestanden en vernietigd.

Je privacy is gewaarborgd

Alle gegevens zullen volledig vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt door de onderzoekers. Je gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet gedeeld zonder je uitdrukkelijke toestemming. De onderzoeksgegevens worden nader geanalyseerd door de UvA onderzoekers. Onderzoeksgegevens die worden gepubliceerd zijn anoniem en zijn dus niet tot een persoon te herleiden. Volledig geanonimiseerde onderzoeksgegevens kunnen worden gedeeld met andere onderzoekers.

Nadere inlichtingen over het UvA onderzoek

Mocht je vragen hebben over het UvA onderzoek, vooraf of achteraf, dan kun je contact opnemen met het onderzoeksteam via Lara Solms, email l.solms@uva.nl. Voor eventuele vragen of klachten over de vertrouwelijkheid van gegevens kun je contact opnemen met het lid van de Commissie Ethiek van de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam, Dr. Matthijs Baas, tel. 020-5256860, email m.baas@uva.nl.