Onderzoeksteam

Onderzoeksteam

Prof. Dr. Annelies van Vianen

Annelies van Vianen is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar het welbevinden en de loopbaanontwikkeling van medewerkers binnen de context van de organisatiecultuur waarin zij werken. Daarnaast heeft zij diverse onderzoeken begeleid naar het vinden en behouden van ‘passend’ werk, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en leiderschap in organisaties. Zij heeft een boek geschreven over dynamische loopbanen, publiceert in wetenschappelijk en professionele tijdschriften en ze is redactielid van diverse internationale wetenschappelijke tijdschriften. Meer informatie over Annelies van Vianen is hier te vinden. 

Dr. Jessie Koen

Jessie Koen werkt als universitair docent en onderzoeker bij de afdeling Arbeids- & Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij ook (cum laude) is gepromoveerd op het onderwerp employability. Zij doet onderzoek naar flexibilisering, digitalisering en veranderende arbeidsmarktomstandigheden. In het bijzonder bestudeert zij hoe mensen goed kunnen omgaan met werkonzekerheid en een succesvolle loopbaan kunnen opbouwen in de onzekere arbeidsmarkt van de toekomst. Haar onderzoek is gepubliceerd in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften en zij heeft meerdere beurzen en awards gekregen voor haar werk. Zie voor meer informatie www.jessiekoen.com en www.toekomstvanwerkzekerheid.nl.

Dr. Anne de Pagter

Anne de Pagter is na haar studie geneeskunde in Utrecht gepromoveerd op complicaties na stamceltransplantatie. Daarna is ze in het Erasmus MC-Sophia te Rotterdam opgeleid tot kinderarts en vervolgens gespecialiseerd tot kinderhematoloog. Tijdens haar opleiding tot kinderarts heeft ze opleiding tot coach gevolgd en ze is de initiator van het Challenge & Support-programma. Anne werkt als kinderhematoloog zowel in het Erasmus MC-Sophia als in het LUMC – WAKZ.

Prof. Dr. Matthijs de Hoog


Matthijs de Hoog is opgeleid tot kinderarts (1996) en kinderarts-intensivist (1998). In 2001 is hij gepromoveerd op onderzoek naar antibiotica bij pasgeborenen. Hij werkt sinds 1992 in het Erasmus MC-Sophia en is daar sinds 2005 opleider kindergeneeskunde. Hij is één van de initiators van het Challenge & Support-programma en is tevens hoogleraar kwaliteit van medisch specialistische vervolgopleidingen.

Lara Solms

Lara Solms promoveert aan het Erasmus MC en de afdeling arbeids- en organisatiepsychologie van de Universiteit van Amsterdam. In haar PhD project binnen het Challenge en Support programma onderzoekt Lara de effectiviteit en de werkingsmechanismen van coaching voor medische professionals. Afgestudeerd in sociale en gezondheidspsychologie, is Lara vooral geïnteresseerd in zelfregulatie, gedragsverandering en interventieonderzoek zoals coaching, job crafting en mindfulness, en manieren om deze toe te passen op de werkvloer.

Dr. Tim Theeboom

Tim Theeboom is als adviseur verbonden aan het onderzoeksteam. Hij is van huis uit psycholoog en promoveerde in 2016 op onderzoek naar de effectiviteit van coaching in organisaties. Van 2009 tot 2018 werkte hij achtereenvolgend als promovendus, universitair docent en track coordinator (mastertrack Coaching & Vitaliteit in Organisaties) aan de afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt hij als kerndocent, programmacoördinator en onderzoeker voor het VU center for Executive Coaching. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende coachingsopleidingen buiten de universiteit (o.a. Schouten University, RINO) en professionaliseringsdagen voor coaches. Tim publiceerde verschillende artikelen in zowel wetenschappelijke tijdschriften als vakbladen en spreekt met enige regelmaat op internationale congressen over coachingsgerelateerde onderwerpen. Naast zijn werk als onderzoeker en docent werkt Tim als coach, trainer en adviseur. Hij werkte in het verleden samen met verschillende adviesbureaus en is momenteel associate partner bij Reflect Academy, een adviesbureau dat gespecialiseerd is op het gebied van coaching, training en advies in het hoger onderwijs.

Het Challenge & Support researchnetwerk bestaat uit het onderzoeksteam en de volgende researchers: A M C van Rossum, W J W Kollen, R G M Bredius, A J Heesterman, M A van Houten, M J E Walenkamp, A A M Zandbergen, S C E Schuit, J E C Bromberg, A Willemse, S M van den Hee, M van den Heuvel en A Bakker-Pieper.