Waarom coaching?

Deze vorm van coaching versterkt persoonlijke en professionele ontwikkeling, passend bij lifelong learning. Dit programma is beschikbaar voor artsen en verpleegkundigen, waarbij gespecialiseerde coaches per beroepsgroep zijn geselecteerd. Ook zijn programma’s ontwikkeld, specifiek voor studenten geneeskunde en PhD studenten.

Professionele persoonlijke ontwikkeling

In het dagelijks leven van de medisch professional is het moeilijk ruimte te vinden voor persoonlijke reflectie. Ontwikkelingsgerichte coaching versterkt de persoonlijke en professionele ontwikkeling, passend bij lifelong learning. De ambitie van het Challenge & Support-programma is om hoogwaardige, ontwikkelingsgerichte coaching laagdrempelig beschikbaar te stellen voor medisch professionals (artsen, artsen in opleiding en (in de toekomst) andere beroepsgroepen). Het programma legt de focus op potentieontwikkeling: 'Challenge als het kan, support waar nodig.'

Wat is ontwikkelingsgerichte coaching?

Onder coaching verstaan wij de individuele begeleiding door een professional waar in een vertrouwelijke setting bewustwording en groei in eigen mogelijkheden kan plaatsvinden door exploratie, spiegeling en reflectie. Dit leidt tot persoonlijke ontwikkeling, bewustwording van kansen in de carrière en optimale duurzame inzetbaarheid. Hierbij gaat het om de ontwikkelvraag vanuit de coachee en niet een vooropgezet doel vanuit de coach. Een professionele coach is altijd een onafhankelijke, gelijkwaardige gesprekspartner. 

Voordelen coaching:  

  • Helpt om doelen te bereiken
  • Verhoogt de ervaren autonomie
  • Verhoogt persoonlijke hulpbronnen relevant voor motivatie & gezondheid (denk aan veerkracht en zelfcompassie)
  • Vermindert een gevoel van uitputting, stress & burn-out symptomen
  • Verbetert herstelmogelijkheden & werk-privé balans