Waarom persoonlijke ontwikkeling?

Door de Challenge & Support vorm van coaching wordt persoonlijke en professionele ontwikkeling versterkt, passend bij lifelong learning. Onze programma's zijn ontwikkeld van en voor de professionals zelf, specifiek voor artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, master studenten geneeskunde en PhD-studenten gezondheidszorg, waarbij gespecialiseerde coaches per beroepsgroep zijn geselecteerd.

Professionele persoonlijke ontwikkeling

In het dagelijks leven van de zorgprofessional is het moeilijk ruimte te vinden voor reflectie over groei en ontwikkeling. Terwijl dat essentieel is om bevlogen aan het werk te blijven. Net als in de topsport gunnen we iedere zorgprofessional de juiste ondersteuning. We streven naar optimale kwaliteit van zorg en dit vraagt verandervaardige zorgprofessionals. De ambitie van de Challenge & Support beweging is om hoogwaardige, ontwikkelingsgerichte coaching laagdrempelig beschikbaar te stellen voor alle zorgprofessionals. Het programma legt de focus op potentieontwikkeling: 'Challenge als het kan, support waar nodig.'

Wat is ontwikkelingsgerichte coaching?

Onder coaching verstaan wij de individuele begeleiding door een professional waar in een vertrouwelijke setting bewustwording en groei in eigen mogelijkheden kan plaatsvinden door exploratie, spiegeling en reflectie. Dit leidt tot persoonlijke ontwikkeling, bewustwording van kansen in de carrière en optimale duurzame inzetbaarheid. Hierbij gaat het om de ontwikkelvraag vanuit de coachee en niet een vooropgezet doel vanuit de coach. Een professionele coach is altijd een onafhankelijke, gelijkwaardige gesprekspartner. 

Voordelen coaching:  

  • Helpt om doelen te bereiken
  • Verhoogt de ervaren autonomie
  • Verhoogt persoonlijke hulpbronnen relevant voor motivatie & gezondheid (denk aan veerkracht en zelfcompassie)
  • Vermindert een gevoel van uitputting, stress & burn-out symptomen
  • Verbetert herstelmogelijkheden & werk-privé balans