Programma's

Challenge & Support is een bottom-up initiatief van artsen, voor artsen en biedt ontwikkelingsgerichte coaching, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. Deze vorm van coaching versterkt persoonlijke en professionele ontwikkeling, passend bij lifelong learning.

Wat houdt het programma in?

Het programma start met een voorbereiding in de vakgroep: wat is nodig om professionele ontwikkeling en levenslang leren vanzelfsprekend te maken? Hiertoe wordt een kick-off bijeenkomst georganiseerd. In deze training wordt op een laagdrempelige manier de laatste wetenschappelijke informatie gedeeld over het belang van levenslang leren en ontwikkelen in de zorg, het effect op kwaliteit van zorg, organisatie, team en de individuele zorgprofessional zelf. Tevens worden ervaringen uitgewisseld en wordt het programma toegelicht. Na het volgen van deze gezamenlijke training, wordt iedere professional uitgenodigd voor een individueel traject voor het eigen ontwikkelvraagstuk. 

Dit traject bestaat uit 6 gesprekken in 10 maanden met een zelfgekozen coach uit de Challenge & Support-coachpool. Doordat deze individuele trajecten tegelijkertijd worden doorlopen, wordt het synergistische effect op groepsdynamiek en teamniveau versterkt. 
Wetenschappelijke evaluatie is de basis van dit programma. Daartoe wordt elke deelnemer automatisch uitgenodigd hieraan deel te nemen. Onder andere de effectiviteit op individueel en teamniveau worden geëvalueerd. Voor meer informatie: onderzoek

Opzet programma

Je kunt je aanmelden voor het Challenge & Support-programma als jouw vakgroep, afdeling of specialisten-/opleidingsgroep zich bij het programma heeft aangesloten.* Je kiest vervolgens een coach uit de Challenge & Support Coach Community. We werken met ervaren coaches die zijn geselecteerd op hun ervaring met het coachen van medische professionals. Op de coachpagina stelt elke coach zich voor in een korte videoboodschap, zo krijg je snel een goed beeld van de coach. 

Het coachprogramma bestaat uit 6 gesprekken, inclusief een intakegesprek. Mocht na het intakegesprek blijken dat er toch geen goede match is, dan kun je een andere coach kiezen. Uiteraard heb je bij je nieuwe coach ook recht op zes gesprekken.

Investering

De investering voor het Challenge & Support-programma bestaat uit een bijdrage per vakgroep, afdeling of specialisten-/opleidingsgroep. Deze bijdrage is afhankelijk van de omvang van de vakgroep of specialisten-/opleidingsgroep. Daarnaast betaalt elke deelnemer een individuele bijdrage aan het coachtraject. Op dit moment is dat €1.495 per traject (vrij van BTW) voor 6 gesprekken binnen een periode van maximaal 10 maanden. De investering per deelnemer kan worden opgevoerd in het persoonlijk opleidingsbudget of als ontwikkelingskosten. Voor aiossen wordt een eigen bijdrage als incentive voor deelname vastgesteld.

Mogelijkheden voor vergoeding

De mogelijkheden voor vergoeding van dit bedrag verschillen per organisatie, afdeling of specialisme. Voordat het programma wordt opengesteld worden hier duidelijke afspraken over gemaakt. Voor aiossen gelden soms afspraken met de opleider over gedeeltelijke vergoeding uit het reguliere opleidingsbudget. Onderstaande wetenschappelijke verenigingen hebben persoonlijke ontwikkeling in hun landelijk curriculum opgenomen, soms met een verplichte vergoeding van de kosten voor persoonlijke ontwikkeling:

  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN);
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).


*Nog geen afspraken tussen jouw afdeling en Challenge & Support

Als er nog geen afspraken zijn gemaakt tussen jouw vakgroep, afdeling of specialisten-/opleidingsgroep en Challenge & Support, dan kun je onze factsheet gebruiken om het programma bij collega's, opleiders en afdelingshoofden onder de aandacht te brengen. Wij zijn altijd bereid om de mogelijkheden voor jouw vakgroep, afdeling of specialisten-/opleidingsgroep samen te verkennen.

Neem hiervoor contact op via info@challengesupport.nu