Programma

Challenge & Support is een bottom-up initiatief van artsen, voor artsen en biedt ontwikkelingsgerichte coaching, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. Deze vorm van coaching versterkt persoonlijke en professionele ontwikkeling, passend bij lifelong learning.

Wat houdt het programma in?

Als je deelneemt aan het programma dan kies je voor 6 gesprekken met een coach uit de Challenge & Support-coachpool. Aan het programma is een onderzoek naar de effectiviteit van coaching gekoppeld, dat wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. Als je er voor kiest om hierin te participeren dan vragen we je voor de start en na afronding van het coachtraject een vragenlijst is te vullen.

Opzet programma

Je kunt je aanmelden voor het Challenge & Support-programma als jouw vakgroep, afdeling of specialisten-/opleidingsgroep zich bij het programma heeft aangesloten.* Je kiest vervolgens een coach uit de Challenge & Support Coach Community. We werken met ervaren coaches die zijn geselecteerd op hun ervaring met het coachen van medische professionals. Op de coachpagina stelt elke coach zich voor in een korte videoboodschap, zo krijg je snel een goed beeld van de coach. 

Het coachprogramma bestaat uit 6 gesprekken, inclusief een intakegesprek. Mocht na het intakegesprek blijken dat er toch geen goede match is, dan kun je een andere coach kiezen. Uiteraard heb je bij je nieuwe coach ook recht op zes gesprekken.

Investering

De investering voor het Challenge & Support-programma bestaat uit een bijdrage per vakgroep, afdeling of specialisten-/opleidingsgroep. Deze bijdrage is afhankelijk van de omvang van de vakgroep of specialisten-/opleidingsgroep. Daarnaast betaalt elke deelnemer een individuele bijdrage aan het coachtraject. Op dit moment is dat €1.495 per traject (vrij van BTW) voor 6 gesprekken binnen een periode van maximaal 10 maanden. De investering per deelnemer kan worden opgevoerd in het persoonlijk opleidingsbudget of als ontwikkelingskosten. Voor aiossen wordt een eigen bijdrage als incentive voor deelname vastgesteld.

Mogelijkheden voor vergoeding

De mogelijkheden voor vergoeding van dit bedrag verschillen per organisatie, afdeling of specialisme. Voordat het programma wordt opengesteld worden hier duidelijke afspraken over gemaakt. Voor aiossen gelden soms afspraken met de opleider over gedeeltelijke vergoeding uit het reguliere opleidingsbudget. Onderstaande wetenschappelijke verenigingen hebben persoonlijke ontwikkeling in hun landelijk curriculum opgenomen, soms met een verplichte vergoeding van de kosten voor persoonlijke ontwikkeling:

  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN);
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).


*Nog geen afspraken tussen jouw afdeling en Challenge & Support

Als er nog geen afspraken zijn gemaakt tussen jouw vakgroep, afdeling of specialisten-/opleidingsgroep en Challenge & Support, dan kun je onze factsheet gebruiken om het programma bij collega's, opleiders en afdelingshoofden onder de aandacht te brengen. Wij zijn altijd bereid om de mogelijkheden voor jouw vakgroep, afdeling of specialisten-/opleidingsgroep samen te verkennen.

Neem hiervoor contact op via info@challengesupport.nu